Priser/Prices

Villa Otium

Hyra per natt 2018 - Rent per night 2018

                      

Lågsäsong/Low season: 1/1 - 26/4, 8/10 - 31.12

Mellansäsong/Middle season: 27/4  - 7/6, 10/9 - 7/10

Högsäsong/High season: 8/6 - 9/9

 

Övervåning/Upper floor (4-6 bäddar/sleeps 4-6)

Lågsäsong/Low season: 42 €

Mellansäsong/Middle season: 58 €

Högsäsong/High season: 75 €

  

Undervåning/Main floor (4-6 bäddar/sleeps 4-6)

Lågsäsong/Low season:37 €

Mellansäsong/Middle season: 50 €

Högsäsong/High season: 63 €

 

Minimum vistelse 3 nätter. Extra avgift tas ut för fler än 4 gäster

 

För längre uthyrning kan vi ge viss rabatt på våra ordinarie hyrespriser under låg och mellansäsong (mer än två veckor). Kontakta oss för mer information.  Nedan hittar du information om bokningsstatus.

(A = ankomst- och avresedagar, B = bokade dagar)

 

Minimum stay 3 nights. Extra fee is applies for more than 4 guests

 

Discount on ordinary prices may be given during low and middle season (more than two weeks). Contact us for more information.  Below  you find information about booking status.

(A = arriaval or departure days, B = booked  days)

Övervåningen/ Upper floor 2019


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Jan
Feb

X

X

X

March
April


A

B

B

A


X

May

A

B

B

B

B

B

B

June

AA

B

B

B

B

B

B

A
X

July

A

B

B

B

B

B

B

B

A


A

B

B

B

B

B

B

B

B

Aug

B

B

B

B

B

B

AA

B

B

A

A

B

B

B

B

B

B

AA

B

B

B

Sept

B

B

AA

B

B

B

B

B

B

B

B

A
X

Okt
NovX

Dec
Undervåningen/Main floor 2019


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Jan
Feb

X

X

X

March
April

A

B

X

May

A
A

B

B

B

B

B

B

A
JuneA

B

B

B

X

July

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

AA

B

B

B

B

B

August

B

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

B

B

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

B

B

ASept


A

B

B

B

B

B

B

B

B

A
X

Okt
NovX

Dec
Övervåningen/Upper floor 2018


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Jan
Feb

X

X

X

March
AprilX

MayA

B

B

B

B

June

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

B

B

B

B

A

B

B

B

B

B

B

A

B

X

July

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

B

B

B

B

A

B

B

B

B

B

B

A

A

B

B

B

Aug

B

B

B

B

B

B

B

A
A

B

B

A
A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

B

Sept

B

A

A

B

B

B

B

B

B

A
A

X

Okt

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

AA

B

B

B

B

A
A

B

B

B

B

Nov

B

B

B

AX

Dec
Undervåningen/Main floor 2018


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Jan
Feb


X

X

March


A

B

B

B

B

B

April

B

B

B

B

B

B

A
X

May
JuneA

B

B

B

B

B

B

A

B

B

B

B

B

B

A


X

Juliy

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

B

B

B

Aug

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

B

B

B

B

B

A


A

B

B

A

A

B

B

ASeptA

B

B

B

B

B

B

AA

B

B

B

B

B

B

B

B

B

X

Okt

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A
NovX

Dec

Copyright © All Rights Reserved