Kontakt/Contact

Bokning och förfrågningar

Om du vill göra en bokning eller ha mer information om huset och lägenheterna som vi hyr ut i Koroni så tveka inte att höra av dig!  Kontakta Hans & Karin via  e-post:


karin@villaotium.se eller ring:


Tel: 0727381600 eller 0763171453


Vid bokning vill vi ha följande uppgifter:

  1. Ert namn och telefonnr.
  2. Antal vuxna och barn.
  3. Ankomstdag. Lägenheten är tillgänglig efter kl. 12.00
  4. Avresedag. Lägenheten ska vid byte vara tillgänglig för nya gäster kl. 12.00.


Betalningsvilkor:


Ett förskott på 10 % krävs för att bokningen ska vara bindande. Resterande belopp ska betalas 30 dagar innan ankomstdag. Vi tillämpar en strikt bokningspolicy som innebär att förskottet normalt inte återbetalas vid avbokning.


Booking and inquiries 


If you want to make a booking or if you need some more information about the house and the apartments available for rent in Koroni, don't hesitate to contact us. Send an e-mail directly to the owners Hans & Karin:

 

karin@villaotium.se or call us:


phone: +46727381600 or +46763171453


To make a booking, we need the following information:

  1. Your name and phone no.
  2. Number of adults and children.
  3. Arrival day. Depending of bookings the apartment may not be available before 15.00
  4. Departure day. The apartment should be left  12.00 at the latest.


Terms of payment:


An advance payment of 10% is required to complete the booking. The remaining balance should be paid 30 days before arrival. We are applying a strict booking policy which means that the advance payment is normally not refundable.