Priser/Prices

Villa Otium

Priser 2020 för upp till 4 gäster

Prices 2020 for up to 4 guests


Lågsäsong/Low season: 1/1 - 30/4, 12/10 - 31.12

Mellansäsong/Middle season: 1/5  - 5/6, 7/9 - 11/10

Högsäsong/High season: 6/6 - 6/9

 

Övervåning (4-6 bäddar)/Upper floor (4-6 beds)

Lågsäsong/Low season: 37 €/night

Mellansäsong/Middle season: 52 €/night

Högsäsong/High season: 70 €/night

  

Undervåning (4-6 bäddar)/Main floor (4-6 beds)

Lågsäsong/Low season:32 €/night

Mellansäsong/Middle season: 44 €/night

Högsäsong/High season: 58 €/night

 

Extra avgifter - rabatter/Additional fees - discounts

Fast avgift (städavgift): 60 € / Fixed fee (cleaning fee): 60 €


En avgift på 10 €/natt och person tillkommer för fler än 4 gäster.

A fee of 10 €/night and person is added for more than 4 guests.

 

Vi ger rabatt på våra ordinarie priser under låg- och mellansäsong för vistelser längre än två veckor. Kontakta oss för priserbjudande.


Discount on ordinary prices may be given during low and middle season for stays longer than 2 weeks. Contact us for a price offer.


Bokningsstatus /Booking status

(A = ankomst- och avresedagar, B = bokade dagar)

(A = arriaval or departure days, B = booked  days)

Övervåningen/ Upper floor 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Jan

Feb

X

X

MarchApril
X

MayJuneX

Juliy


A

B

Aug

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

Sept

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

X

Okt

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A


A

B

B

B

B

B

A

Nov

X

Dec

Undervåningen/Main floor 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Jan

Feb

X

X

MarchApril
X

May

JuneX

JuliyA

B

B

B

B

B

B

A

B

B

B

B

B

B

A

A

B

B

B

B

B

Aug

B

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

B

B

B

B

A

A

B

B

A

Sept

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

AX

Okt

Nov

X

Dec

Övervåningen/ Upper floor 2021


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Jan
Feb

X

X

X

March
AprilX

May
JuneX

July
Aug
SeptX

Okt
NovX

Dec
Undervåningen/Main floor 2021


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Jan
Feb

X

X

X

March
AprilX

May
JuneX

July
August
SeptX

Okt
NovX

Dec

Copyright © All Rights Reserved