Pris / tillgänglighet

Priser/prices och tillgänglighet

Priser 2024 för upp till 4 gäster

Prices 2024 for up to 4 guests


Lågsäsong/Low season: 16/10 - 8.6

Högsäsong/High season: 9/6 - 15/10

 

Övervåning (4-6 bäddar)/Upper floor (4-6 beds)

Lågsäsong/Low season: 52 €/night

Högsäsong/High season: 84 €/night

  

Undervåning (4-6 bäddar)/Main floor (4-6 beds)

Lågsäsong/Low season:44 €/night

Högsäsong/High season: 70 €/night

 

Extra avgifter - rabatter / Additional fees - discounts

Fast avgift (städavgift): 60 € / Fixed fee (cleaning fee): 60 €


En avgift på 10 €/natt och person tillkommer för fler än 4 gäster.

A fee of 10 €/night and person is added for more than 4 guests.

 

Vi ger rabatt på våra ordinarie priser under lågsäsong för vistelser längre än två veckor. Kontakta oss för priserbjudande.

Discount on ordinary prices may be given during low season for stays longer than 2 weeks. Contact us for a price offer.Booking calendar


Bokningsstatus /Booking status

A = ankomst- och avresedagar, A = arriaval or departure days

B = bokade dagar B = booked days

Minsta vistelselängd 3 nätter, minimum stay 3 nights


Övervåningen/ Upper floor 2024


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Jan

B

B

A

Feb


X

X

March
April


A

X

May

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

B

B

B

A


A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

June

B

B

A
A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A


X

JulyA

August

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A


September
A

B

B

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A
X

October
NovemberX

December
Undervåningen/Main floor 2024


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Jan
Feb


X

X

MarchAprilX

MayA

B

B

B

A
A

June

B

B

B

B

A


A

B

B

B

B

B

B

A

X

July


A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A
August


A

B

B

B

B

A

B

B

A

B

B

B

B

B

B

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B


September

A


X

October
NovemberX

December